RAZNOVRSTNOST

MOBILNOST

STROKOVNOST

Tlačna oprema ima nameščeno mehansko varovalno opremo, ki ščiti pred prekoračitvijo najvišjega obratovalnega tlaka. Najpogosteje so ta oprema varnostni ventili, ki morajo biti periodično pregledani in preizkušani, da se zagotovi, da opravljajo svojo varnostno funkcijo. V podjetju imamo mobilno preizkuševališče za ugotavljanje tlaka odpiranja varnostnih ventilov.