MOBILNOST

PRILAGODLJIVOST

DOSLEDNOST

Tlačno opremo, ki se kategorizira pod visoko stopnjo nevarnosti, mora v Sloveniji pregledovati akreditiran kontrolni organ v skladu s predvideno periodiko. Za opremo izvajamo uvodne, periodične, redne in izredne preglede. O pregledih vodimo zahtevano dokumentacijo in postopke, kot zahteva uredba. K pregledani tlačni opremi spadajo tudi industrijski kotli.