TEMELJITOST

STROKOVNOST

DOSLEDNOST

Skladišča nevarnih tekočin zajemajo rezervoar za skladiščenje, pripadajoči lovilni bazen ter transportne cevovode. Zaradi nevarnosti, ki jih nevarni mediji predstavljajo okolici, se mora tudi ta oprema periodično pregledovati. Pregledi se opravljajo pred prvo polnitvijo in nato periodično med obratovanjem. Pri pregledih se ugotavlja stanje celotnega skladišča.