ODZIVNOST

PRILAGODLJIVOST

SPECIALIZIRANA ZNANJA

V industriji so pogoste okvare kotlov, ki lahko izvirajo iz starosti opreme, priprave vode, obratovalnih pogojev, utrujenosti materialov ali drugih vzrokov. V primeru odkritja puščanja na podlagi ogleda izvedemo potrebne neporušne preiskave za določitev obsega poškodb in postopek sanacije po tehnološkem postopku. Kotel odpremo, povarimo ali zamenjamo poškodovane elemente, izvedemo tlačni preizkus ob prisotnosti priglašenega organa in izdelamo potrebno dokumentacijo. Poleg popravil parnih, vročevodnih, toplovodnih, hitro-uparjalnih in strmocevnih kotlov, izvajamo tudi predelave, s katerimi se lahko poveča toplotna moč kotla in parametri medija, brez potrebe po menjavi celotnega kotla.