Jekla za opremo pod tlakom
Ekonomajzerji

Izdelujemo ekonomajzerje iz jekel za tlačno opremo oznak P235GH, P265GH in P355GH. Ekonomajzerje dimenzioniramo glede na potrebno moč prenešene toplote. Ekonomajzer po zunanjih dimenzijah prilagodimo naročnikovim zahtevam po vgradnji. Ekonomajzer izdelamo iz certificiranih osnovnih in dodajnih materialov. Celotno konstrukcijo zavarijo certificirani varilci. Po končanju opravimo tlačni preizkus in izdamo poročilo akreditiranega kontrolnega organa. Izdelan ekonomizer strokovno vnesemo, vgradimo in povežemo z dimnikom in vodno stranjo kotla.


Razdelilniki in ostala oprema

Izdelujemo parne in vročevodne razdelilnike iz jekel za tlačno opremo oznak P235GH, P265GH in P355GH. Razdelilnik dimenzijsko in volumensko prilagodimo naročnikovim zahtevam. Za razdelilnike uredimo dokumentacijo. Za izdelavo uporabljamo certificirane osnovne in dodajne materiale. Varijo cerfiticirani varilci na podlagi izdelanih WPQR in WPS postopkov varjenja.


Tlačne posode

Izdelujemo tlačne posode iz jekel za tlačno opremo oznak P235GH, P265GH in P355GH. Tlačne posode izdelujemo po zahtevah naročnika. Računsko določimo potrebne debeline sten in podnic. S priglašenim organom uredimo vso potrebno dokumentacijo za izdelavo posode. Po izdelavi z uporabo certificiranih osnovnih in dodajnih materialov posodo tlačno preizkusimo na preizkusnem tlaku. Končano posodo dostavimo naročniku, vnesemo na mesto in povežemo na nove ali obstoječe inštalacije.