ODZIVNOST

PRILAGODLJIVOST

SPECIALIZIRANA ZNANJA

Izdelujemo razvode procesnih inštalacij iz nerjavnih jekel 1.4301, 1.4404, 1.4571, 1.4435, 1.4539, 1.4841, 1.4878, ogljikovih jekel in drugo, v skladu z zahtevano kemično odpornostjo medija ali okolice. Najpogostejši mediji so zrak, voda, demi-voda, dekarbonizirana voda, kisline, lugi, CIP in prehrambeni ter farmacevtski produkti. Procesne inštalacije varimo po postopku TIG 142 z inertno atmosfero znotraj cevi, ali pa z avtomatiziranim orbitalnim varilnim aparatom, kjer je to zahtevano. Dosegamo zahteve za notranjosti cevi in opreme Ra ≤ 0.4 µm.