Inštalacije
Nerjavne inštalacije procesnih medijev

Izdelujemo nerjavne inštalacije za farmacevtsko in kemično in industrijo iz materialov W.Nr. 1.4301, 1.4404, 1.4435, 1.4539, 1.4571 in drugo. Izkušeni cevarji in certificirani varilci poskrbijo za ustrezne podpore inštalacij, prevarjene zvare in ustrezno inertno zaščitno atmosfero na zunanji in notranji strani cevi. Vse zvare tudi kemično obdelamo za pasivizacijo površine in povrnitev naravnega zaščitnega sloja na površini nerjavnih jekel. Povežemo ali zvarimo tudi vso potrebno armaturo. Po končanju izvedemo vizualni, ultrazvočni ali rentgenski pregled zvarov in naredimo tlačni preizkus inštalacije ter izdamo poročilo.


Parne in visokotlačne inštalacije

Z upoštevanjem naročnikovih zahtev zasnujemo, projektiramo, zvarimo in postavimo cevovod. Izdelujemo plinovode, parovode, zrakovode, vročevode in drugo. Naši certificirani varilci vgrajujejo certificirane osnovne in dodajne materiale. Po končanju del izvedemo tlačni preizkus in izdamo poročilo. Postavimo in zavarimo podpore inštalacij, s kooperanti uredimo zahtevano protikorozijsko zaščito, toplotno izolacijo, priskrbimo dvižno mehanizacijo in drugo.


Predizolirane inštalacije

Predizolirane inštalacije imajo tovarniško nameščeno izolacijo z vstavljenimi žičkami za zaznavanje puščanja. Izkušeni cevarji in varilci cevi in fazonske kose zavarijo, povežejo žice za zaznavanje puščanja, namestijo zaščitne plastiko in vnesejo predpripravljeno ekspandirajočo zmes penaste izolacije.


Plinske proge in inštalacije

S stranko uskladimo želene zahteve za reducirno podpostajo. Določimo reducirni ventil, odvajalnik kondenza in varnostni ventil. Vse sklope povežemo v celoto in izvedemo tlačni preizkus ter izdamo poročilo. Z napravo za detekcijo plina in penilnim sredstvom preverimo tesnost vseh spojev in izdamo poročilo.