RAZNOLIKOST

PRILAGODLJIVOST

STROKOVNOST

Izdelujemo tlačne posode po meri naročnika iz nerjavnih in ogljikovih jekel. Za tlačne posode izdelamo preračun in odobritveno dokumentacijo po smernicah AD2000 in PED tlačni direktivi v skladu z moduli A2 in G. Sodelujemo s priglašenim organom TÜV SÜD Sava d.o.o., Bureau Veritas d.o.o. in Lloyd’s Register. Proizvajamo nadtlačne, podtlačne in ciklično obremenjene tlačne posode enoplaščne ali večplaščne izvedbe, izolirane in neizolirane. Posode tudi vgrajujemo in izdelujemo strojne inštalacije ter razvode.

Izdelujemo tudi breztlačne rezervoarje kondenzata, napajalne vode, demi vode, kaluže in druge energetske medije iz nerjavnih ali ogljikovih jekel. Rezervoarje izdelamo, vnesemo, postavimo, povežemo priključke, namestimo armature in regulacijsko opremo ter po potrebi izoliramo.

Razdelilnike izdelujemo iz nerjavnih in ogljikovih jekel za medije para, voda, zrak in drugo, projektirane po smernicah tlačne direktive PED in AD2000. Dimenzije in postavitev prilagodimo potrebam in prostoru, ki je na voljo.

Glede na zahteve izdelujemo cevne (shell and tube) toplotne izmenjevalnike za prenos toplote med mediji voda, zrak, para in kondenzat ter drugimi mediji. Izdelujemo jih iz nerjavnih ali ogljikovih jekel. Izmenjevalnike izdelamo, vnesemo in izdelamo cevne povezave priključnih medijev na primarni in sekundarni strani.

Industrijski energetski prostori potrebujejo za delovanje pnevmatskih armatur, pnevmatskega transporta, izpihovanje filtrov in drugega tudi komprimiran zrak. Izdelujemo celotne kompresorske postaje ali pa samo njihove dele, za industrijske ali procesne potrebe, tudi v aplikacijah in razvodih brez-oljnega zraka.

Zaradi različnih energentov ali stanj energetskih medijev se pogosto koristijo toplotne podpostaje, kjer se toplota iz pare prenaša na vodo, ki je ponekod primernejši medij za ogrevanje. Kjer pa se vseeno potrebuje para, se le-ta reducira na nižji tlak za potrebe porabnikov. Podpostaje dimenzioniramo, vgradimo potrebno izmenjevalno, akumulacijsko in regulacijsko opremo ter izdelamo razvode primarne in sekundarne strani podpostaje s povezavami na obstoječe sisteme in morebitnimi predelavami porabnikov pri menjavi medija na strani porabnikov.