Sorry, your ID is maybe not correct (If you did not place any ID that means auto-detect does not work.). And please make sure that your selected element is developed with Swiper.

ODZIVNOST

PRILAGODLJIVOST

SPECIALIZIRANA ZNANJA

Energija in distribucija

Energije pretvarjamo, hranimo in usmerjamo

Kotlovnice, energetska oprema, parovodi, vročevodi, toplovodi, vnosi in postavitve opreme, konstrukcije, popravila kotlov

Procesna industrija

Obdelava in razvodi procesnih medijev

Inštalacije, rezervoarji, tlačne posode, vnosi in postavitve, procesna oprema

Kontrolni organ

Pregled opreme pod tlakom in skladišč nevarnih tekočin

Varnostni ventili, tlačna oprema, skladišča nevarnih tekočin

Razvoj podjetja

ZGODOVINA

Na podlagi bogatega znanja izdelave kotlov je podjetje najprej začelo z dejavnostjo popravil kotlov. Dopolnili smo jo s strojnimi inštalacijami in kontrolnim organom za preglede tlačne opreme s specializiranostjo za UNP rezervoarje.

Kasneje smo razširili področje strojnih inštalacij in dodali poudarek lastnemu inženiringu. Uvedli smo specializirana znanja za delo z nerjavnimi materiali, potrebnimi za področja kemične, farmacevtske in prehrambene industrije.

DANES

Podjetje ima danes široko paleto znanj in specializacij, zaradi katerih lahko opravljamo veliko del na področjih energetske in procesne industrije, od inženiringa do izvedbe. Smo tudi akreditiran kontrolni organ za pregledovanje tlačne opreme in skladišč nevarnih tekočin.

VIZIJA

Težimo k ustvarjanju novih in krepitvi starih poslovnih vezi ter vsesplošnem izboljševanju odnosov znotraj podjetja. Priložnosti za delo iščemo v proizvodnji, montažah in vnosih opreme. Naše prednosti so prilagodljivost, visoka kakovost in certificirana posebna znanja.

Zaupajo nam